O’Dowd’s – Kansas City, MO (Nov 19)

The Point – Kansas City, MO (May 15)

Sol Cantina – Kansas City, MO (May 14)

Ernie Biggs – Kansas City, MO (May 14)

Raoul’s Velvet Room – Kansas City, KS (May 13)